Villkor

Villkor

Villkor förklarar rättigheter och skyldigheter som rör användningen av Whiteoakcapital webbplats. Om du inte håller med om vad som anges eller begärs bör du inte använda webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren när som helst utan föregående meddelande.

Allmänna villkor

Genom att använda webbplatsen, inklusive programvara eller innehåll, godkänner du villkoren nedan. Webbplatsen skapades för att förse användare med ETInvesting-tjänster.

ETInvesting och alla dess anställda, partners och agenter kan inte hållas ansvariga för någon direkt, indirekt eller tillfällig skada orsakad av användningen av webbplatsen.

Besökare får inte ladda ner eller kopiera något innehåll eller skärmar, såvida inte annat anges i villkoren. Användare kan bara skriva ut en kopia av informationen på webbplatsen uteslutande för personligt bruk.

I händelse av att besökare använder webbplatsen för andra ändamål som inte tillhandahålls i detta dokument, kommer detta att betraktas som en överträdelse av villkoren.


ETInvesting ger inget tillstånd för sina varumärken och servicemärken.

Företaget har ingen skyldighet att övervaka webbplatsen, men vi förbehåller oss rätten att övervaka den och avslöja all nödvändig eller lämplig information för att uppfylla lagstiftning, lagar, förordningar eller annan regeringsbegäran.